ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.บึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจ

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00025
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00448
เดือนก่อน 00520
ปีนี้ 03783
ปีก่อน 05906
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ อบต.บึงนคร
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 พ.ค. 2566(ดู 72) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ในระบบ e-gp ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 - 19 เม.ย. 2566(ดู 60) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง สขร.1 ( เดือน ต.ค.65 ถึง มี.ค.66 ) งบประมาณ 2566 - 31 มี.ค. 2566(ดู 60) 
  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 125) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน ตุลาคม2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 285) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ - 21 พ.ค. 2563(ดู 568) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ - 20 พ.ค. 2563(ดู 536) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการคัดแยกขยะ (ดู 47)

พิธีมอบถุงยังชีพพระาชทานฯ (ดู 58)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปี 2565 (ดู 38)

ลูกประคบสมุนไพร (ดู 343)

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 8798)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 2255)

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบตรวจข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 67 : [24 ส.ค. 2566]
  หนังสือส่งงานกิจสภาฯ : [1 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 66 : [1 ส.ค. 2566]
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2566 : [30 มิ.ย. 2566]
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ 2566 : [27 มิ.ย. 2566]
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2566]
  การดำเนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : [28 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น