ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.บึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจ

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00014
วานนี้ 00020
เดือนนี้ 00482
เดือนก่อน 00482
ปีนี้ 01897
ปีก่อน 05906
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 พ.ค. 2566(ดู 11) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ในระบบ e-gp ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 - 19 เม.ย. 2566(ดู 10) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง สขร.1 ( เดือน ต.ค.65 ถึง มี.ค.66 ) งบประมาณ 2566 - 31 มี.ค. 2566(ดู 16) 
  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 80) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน ตุลาคม2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 231) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ - 21 พ.ค. 2563(ดู 514) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ - 20 พ.ค. 2563(ดู 490) 

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบถุงยังชีพพระาชทานฯ (ดู 6)

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ดู 21)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ

ลูกประคบสมุนไพร (ดู 225)

เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ดู 362)

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 8490)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 2156)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2566]
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น : [29 เม.ย. 2566]
  การดำเนิการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : [28 เม.ย. 2566]
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี66 : [28 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 : [28 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี : [28 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : [28 เม.ย. 2566]
  การประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ : [28 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น