ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.บึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจ

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000011
วานนี้ 000015
เดือนนี้ 000054
เดือนก่อน 000452
ปีนี้ 000506
ปีก่อน 005906
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 1 พ.ย. 2565(ดู 222) 
  แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2566 - 1 พ.ย. 2565(ดู 34) 
  กำหนดปริมาณน้ำมันเฃื้อเพลิงท่ีจะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 พ.ย. 2565(ดู 34) 
  มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร - 26 ก.ย. 2565(ดู 46) 
  แผนปฏิบัติการ “อบต.บึงนคร สะอาด ปราศจากขยะด้วย 3 Rs” ประจำปี (พ.ศ. 2565-2567) - 26 ก.ย. 2565(ดู 51) 
  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 26 ก.ย. 2565(ดู 47) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 1 เม.ย. 2565(ดู 158) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 49) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน ตุลาคม2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 188) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ - 21 พ.ค. 2563(ดู 478) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ - 20 พ.ค. 2563(ดู 465) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ( โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสังข์ ) - 19 พ.ค. 2563(ดู 451) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี - 12 พ.ค. 2563(ดู 463) 
  ประกาศราคากลาง โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านสังข์ - 12 พ.ค. 2563(ดู 494) 

ภาพกิจกรรม

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย (ดู 121)

กิจกรรม 5ส. ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู 116)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ

ลูกประคบสมุนไพร (ดู 174)

เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ดู 234)

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 8208)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 2109)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 : [23 ม.ค. 2566]
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 : [23 ม.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 : [9 ม.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 65 : [9 ม.ค. 2566]
  แก้ไขแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 : [11 พ.ย. 2565]
  รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 : [28 ต.ค. 2565]
  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ( ครั้งที่ 1) : [28 ต.ค. 2565]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) : [3 ต.ค. 2565]
  รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 65 : [30 ก.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้