ยินดีต้อนรับเข้าสู่ อบต.บึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจ

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00006
วานนี้ 00018
เดือนนี้ 00280
เดือนก่อน 00681
ปีนี้ 04249
ปีก่อน 05770
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ อบต.บึงนคร
  • ข่าวรับสมัคร
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 71) 
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - 14 มี.ค. 2567(ดู 105) 
  แจ้งให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ หรือComputer - 12 มี.ค. 2567(ดู 150) 
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT) ในระบบ ITAS - 12 มี.ค. 2567(ดู 171) 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ - 2 ก.พ. 2567(ดู 321) 
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567 - 28 พ.ย. 2566(ดู 362) 
  ประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลบึงนคร ประจำปี 2566 - 14 ต.ค. 2566(ดู 272) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ - 15 มี.ค. 2567(ดู 114) 
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - 15 มี.ค. 2567(ดู 193) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 พ.ค. 2566(ดู 423) 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ในระบบ e-gp ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566 - 19 เม.ย. 2566(ดู 411) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง สขร.1 ( เดือน ต.ค.65 ถึง มี.ค.66 ) งบประมาณ 2566 - 31 มี.ค. 2566(ดู 403) 
  ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 497) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ระหว่างเดือน ตุลาคม2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 654) 
  จ้างโครงการปรับปรุงคลองดินระบายน้ำพร้อมลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมปรับปรุงถนนดิน บ้านไผ่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-04
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-04
  ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง ศพด. จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-17
  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านอีเตี้ย หมู่ที่ ๕,๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 107)

กิจกรรมการคัดแยกขยะ (ดู 386)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปี 2565 (ดู 373)

ลูกประคบสมุนไพร (ดู 685)

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 10565)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 2628)

ดาวน์โหลดใหม่

  สถิติการให้บริการประชาชน : [14 มี.ค. 2567]
  ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ พด.1 และ พด.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 : [14 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 66 : [13 มี.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) : [12 มี.ค. 2567]
  ติดตามและประเมินผลแผน ปี2566 : [12 มี.ค. 2567]
  การขับเคลื่อนถังขยะเปียก อบต.บึงนคร : [24 ม.ค. 2567]
  แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2567 : [26 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [10 ต.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (1 เม.ษ. 2566 - 30 ก.ย. 2566) : [4 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

แผนพัฒนาท้องถิ่น