องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 190
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล   19 เม.ย. 2564 304