องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 133
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล   19 เม.ย. 2564 260