องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2026.pdf
วันที่ : 11 มีนาคม 2567   View : 79