องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวันชัย ประชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
เบอร์โทร : 098-104-6257


นายสุภาพ คำโคตรสูนย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร คนที่ 1
เบอร์โทร : 080-182-1012


นายวีระชาติ อุส่าห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร คนที่ 2
เบอร์โทร : 084-475-2327


นายหนูหรั่ง ชาติแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
เบอร์โทร : 064-749-4975