องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔   19 เม.ย. 2564 600