องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัาง สขร.1 ( เดือน ต.ค.65 ถึง มี.ค.66 ) งบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 14

โพสโดย :   วันที่ : 31 มีนาคม 2566   View : 404
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :