องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
/upload/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf
วันที่ : 30 มีนาคม 2565   View : 490