องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564   4 มี.ค. 2565 90
รายงานแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร   19 เม.ย. 2564 160