องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-303305
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.buengnakorn.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร. 043-303305, โทรสาร.043-303304
View : 843