องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565   21 เม.ย. 2566 101
รายงานผลประจำปี 2564   30 มี.ค. 2565 176
แผนดำเนินงาน 2564   19 ม.ค. 2565 178
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   19 เม.ย. 2564 337
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2563   19 เม.ย. 2564 196
รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)   19 เม.ย. 2564 210
รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)   19 เม.ย. 2564 222
การมีส่วนร่วมของประชาชน   26 มิ.ย. 2562 1149
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๑   2 พ.ย. 2561 380