องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565/upload/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%2065.jpg
ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี นอกสถานที่ ประจำปี 2565/upload/files/119305.jpg

 
วันที่ : 5 เมษายน 2565   View : 449