องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือธุรการ
/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A31.pdf 

คู่มือพัสดุ
/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B810_2.pdf 

คู่มือจัดเก็บ
/upload/files/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A10_3.pdf
 
วันที่ : 14 มีนาคม 2567   View : 87