องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2565/upload/files/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%2017%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.docx
 
วันที่ : 15 มีนาคม 2566   View : 532