องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564
/upload/files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%2016(2).pdf
วันที่ : 2 มีนาคม 2565   View : 108