องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ข้อ 15


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 ข้อ 15

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 15 
/upload/files/ita%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2015(2).pdf 
วันที่ : 20 มีนาคม 2567   View : 87