องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ลูกประคบสมุนไพร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ลูกประคบสมุนไพรลู ก ป ร ะ ค บ ส มุ น ไ พ ร
 
        ลูกประคบสมุนไพร เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีบ้านสังข์ หมู่ 10 โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้การสนับสนุนเครื่องปั่นและอบสมุนไพร 

การนวดประคบสมุนไพร
         เป็นการนำลูกประคบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ง นึ่งให้ร้อน และนำมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มักนิยมประคบหลังจากการนวด การประคบสมุนไพรจะช่วยส่งเสริมการนวดไทยแบบราชสำนัก ให้ผลการรักษาดีขึ้น ทั้งจากตัวยาสมุนไพร และความร้อน การประคบสมุนไพรมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการบวม บรรเทาการอักเสบของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ในหญิงหลังคลอดช่วยลดอาการตึงคัดของเต้านมด้วย 
(ที่มาข้อมูล : คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยแพทย์ทางเลือก)


ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร
  • ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย
  • ช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อหลัง 24 - 48 ชั่วโมง
  • ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
  • ช่วยให้กล้ามเนื้อ พังผืด ยืดตัวออก
  • ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
  • ลดอาการปวด
    
วันที่ : 28 เมษายน 2565   View : 685