องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565/upload/files/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95_%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%202565(1).jpg
วันที่ : 15 มีนาคม 2565   View : 442