องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

งานกิจสภาฯ


ออนไลน์ : 14

งานกิจสภาฯ วันที่ โหลด
แบบตรวจข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 67   24 ส.ค. 2566 56
หนังสือส่งงานกิจสภาฯ   1 ส.ค. 2566 37
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 66   1 ส.ค. 2566 31
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2   23 ม.ค. 2566 54
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   9 ม.ค. 2566 57
รายงานการประชุมสภาฯ   26 ธ.ค. 2565 36
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม 65   30 ก.ย. 2565 75
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 65   29 ก.ย. 2565 84
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 65   29 ก.ย. 2565 79
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ครั้งแรก ประจำปี 2565   18 ม.ค. 2565 60
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 วันจันทร์ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   18 ม.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2565 วันพุธ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565   18 ม.ค. 2565 65