องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 66   20 เม.ย. 2566 93
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 179
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร   18 มิ.ย. 2563 302
หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล   18 มิ.ย. 2563 302
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุประจำปี 2562   26 มิ.ย. 2562 312
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (แบบ ผด. 6)   24 พ.ย. 2558 484