องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 16

Gallery :: โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันพุธ  ที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2567   เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  นายวันชัย  ประชุมชน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    ในการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

 
วันที่ : 8 มีนาคม 2567   View : 107