องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

อำเภอเภอธวัชบุรี จัดงานประเพณีวิถีชุมชนบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2567
????วันศุกร์ ที่ 2กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ให้การต้อนรับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวิถีชุมชนบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2567

/upload/images/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%20%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%20%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7.png
โพสโดย :   วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567   View : 321
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  (ดู 1705)
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  (ดู 1538)
สถจ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (ดู 1372)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ดู 1456)
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ดู 1267)
นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ร่วมงานกีฬา "ดอนเค็งเกมส๋"   (ดู 1507)
ประชุมผู้บริหาร 13 ตำบล เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์  (ดู 1110)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :