องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

/การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf
วันที่ : 26 มีนาคม 2567   View : 69