องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 15

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   28 เม.ย. 2566 52
คำแถลงนโนบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง   16 มี.ค. 2565 117
เจตจำนงสุจริติของผู้บริหาร   4 มี.ค. 2565 129