องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 13

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
คำแถลงนโนบายก่อนเข้ารับตำแหน่ง   16 มี.ค. 2565 154
เจตจำนงสุจริติของผู้บริหาร   4 มี.ค. 2565 176