องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ประกาศผลการเปิดซองประมูลเช่าตลาดชุมชนบ้านอีเตี้ย - บ้านสองพี่น้อง อบต.บึงนคร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศผลการเปิดซองประมูลเช่าตลาดชุมชนบ้านอีเตี้ย - บ้านสองพี่น้อง อบต.บึงนคร

ประกาศผลการเปิดซองประมูลเช่าตลาดชุมชนบ้านอีเตี้ย - บ้านสองพี่น้อง อบต.บึงนคร /upload/files/132706.jpg
วันที่ : 15 มิถุนายน 2565   View : 426