องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แจ้งให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ หรือComputer


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: แจ้งให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ที่ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบ IIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือ หรือComputer

https://itas.nacc.go.th/go/iit/po5s5m
/upload/files/IIT.png
โพสโดย :   วันที่ : 12 มีนาคม 2567   View : 150
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  (ดู 1705)
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  (ดู 1538)
สถจ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (ดู 1372)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ดู 1456)
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ดู 1267)
นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ร่วมงานกีฬา "ดอนเค็งเกมส๋"   (ดู 1507)
ประชุมผู้บริหาร 13 ตำบล เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์  (ดู 1111)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :