องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2566 61
ข้อมูลสถิติการให้บริการ   1 เม.ย. 2565 186
รายงานข้อมูลสถิติการให้บยริการประชาชน   19 เม.ย. 2564 202
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 241