องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ   1 เม.ย. 2565 122
รายงานข้อมูลสถิติการให้บยริการประชาชน   19 เม.ย. 2564 145
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 190