องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 65   23 มี.ค. 2566 18
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   8 เม.ย. 2565 134