องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 13

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 66   13 มี.ค. 2567 80
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 65   23 มี.ค. 2566 116
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   8 เม.ย. 2565 230