องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 เม.ย. 2566 10
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 73
ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 69
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 76
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 64
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)   18 มิ.ย. 2563 219