องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 61
ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 58
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 65
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 54
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)   18 มิ.ย. 2563 203