องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 เม.ย. 2566 55
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 105
ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 110
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 123
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 100
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)   18 มิ.ย. 2563 255