องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   28 เม.ย. 2566 107
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 151
ประกาศนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 158
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 164
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   30 มี.ค. 2565 148
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)   18 มิ.ย. 2563 292