องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ในระบบ e-gp ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2566


ออนไลน์ : 16

โพสโดย :   วันที่ : 19 เมษายน 2566   View : 412
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :