องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) 2566


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่าวนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2566
โพสโดย : อบต.บึงนคร   วันที่ : 16 มีนาคม 2566   View : 104
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  (ดู 1538)
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  (ดู 1441)
สถจ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (ดู 1262)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ดู 1379)
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ดู 1180)
นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ร่วมงานกีฬา "ดอนเค็งเกมส๋"   (ดู 1362)
ประชุมผู้บริหาร 13 ตำบล เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์  (ดู 999)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :