องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   17 มี.ค. 2565 63
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 มี.ค. 2565 74
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   19 เม.ย. 2564 131