องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   15 มี.ค. 2566 44
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   17 มี.ค. 2565 121
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 มี.ค. 2565 130
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส   19 เม.ย. 2564 185