องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   2 มี.ค. 2565 76
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   19 เม.ย. 2564 123
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต   18 มิ.ย. 2563 213
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต   18 มิ.ย. 2563 166