องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 )   3 ต.ค. 2565 67
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 )   1 เม.ย. 2565 171
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1   31 มี.ค. 2565 175
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 201
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 2563 264
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561   2 พ.ย. 2561 313
งบฐานะการเงิน ๕๘   24 พ.ย. 2558 428
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ( สขร.1 ) เดือน เมษายน 2566 ถึง เดิอน กันยายน 2566   30 พ.ย. 542 11