องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

/upload/files/%E0%B8%81_%E0%B8%84_65.pdf
วันที่ : 30 กันยายน 2565   View : 115