องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2566


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 2566

แผนป้องกันการทุจริต 2566
/upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%2036%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.docx
วันที่ : 15 มีนาคม 2566   View : 188