องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

พิธีมอบถุงยังชีพพระาชทานฯ


ออนไลน์ : 3

Gallery :: พิธีมอบถุงยังชีพพระาชทานฯ
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลบึงนคร
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566   View : 351