องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   10 ต.ค. 2566 328
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 164
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564   7 มี.ค. 2565 224
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย2562   26 มิ.ย. 2562 296