องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 2

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร.1 (EGP)   31 มี.ค. 2565 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564   7 มี.ค. 2565 68
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย2562   26 มิ.ย. 2562 201