แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงานประจำปี 2563   16 มิ.ย. 63 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๓   16 มิ.ย. 63 39