ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุประจำปี 2561 2 พ.ย. 61 117
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 31 ต.ค. 61 150
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 29 มิ.ย. 61 166
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร 8 มี.ค. 61 275
ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนม ( นมกล่อง ) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 28 ก.พ. 61 235
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,11 บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5,12 บ้านอีเตี้ย 15 ธ.ค. 60 299
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านสองพี่น้อง 15 ธ.ค. 60 338
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านโนนราษี 15 ธ.ค. 60 289
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2560 27 ต.ค. 60 223
ประกาศราคากลาง จัดซื้อสารส้มและคลอรีน 18 ต.ค. 60 209
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านไผ่ 15 ก.ย. 60 200
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ 15 ก.ย. 60 216
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๘ 1 ส.ค. 60 217
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๔,๑๑ 8 พ.ค. 60 298
ประกาศราคากลางสารส้ม,คลอรีน 7 ธ.ค. 59 311
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 11 28 ก.ย. 59 279
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 9 28 ก.ย. 59 225
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 28 ก.ย. 59 243
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไผ่ 19 ก.ย. 59 257
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย 19 ก.ย. 59 283
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 8 19 ก.ย. 59 250
โครงการปรับปรุงแก้ไขน้ำขัง ม.9 19 ก.ย. 59 265
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่าซีก หมู่ที่ 4 5 ก.ย. 59 246
ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านอีเตี้ย-บ้านสองพี่น้อง 29 ก.ค. 59 313
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย 5 ก.ค. 59 263
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านอีเตี้ย 5 ก.ค. 59 294
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 21 มิ.ย. 59 266
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 16 มิ.ย. 59 293
ประกาศราคากลางสารส้มคลอรีน 8 ม.ค. 59 960
ประกาศ สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง 13 มี.ค. 58 713