การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   18 มิ.ย. 63 17
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (61-63)   18 มิ.ย. 63 15