องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

Buengnakorn Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 8

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุตริต รอบ 6 เดือน   23 มี.ค. 2566 15
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุตจริตฯ   30 มี.ค. 2565 71