ผลิตภัณฑ์ตำบล


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ผลิตภัณฑ์ตำบล

สินค้าโอทอป
ทอผ้าสไบลายขิต
เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพภายในตำบลที่มีการรวมกลุ่มกันปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าสไบลายขิต ผ้าถุงมัดหมี่ ซึ่งจะพบได้ใน บ้านสังข์ บ้านโนนราษี บ้านอีเตี้ย บ้านสองพี่น้อง และเคยได้รับรางวัลเป็นสินค้าโอทอป


​ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ
กระติ๊บข้าวลายขิต
การสานกระติ๊บข้าวด้วยเชือกไนล่อน
เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน บ้านอีเตี้ย หมู่ 5 ที่ใช้เชือกไนล่อนมาถักเป็นกระติ๊บข้าวถักทอเป็นลายขิตสวยงาม          
 

ทอเสื่อกกลายขิต
เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน บ้านไผ่ ที่นำต้นกกที่เป็นวัชพืชในนาข้าวมาสร้างประโยชน์ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านใส่ลวดลายเพื่อให้เกิดความสวยงาม

ถั่วลิสง 
เป็นผลิตผลหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้าน บ้านไผ่จะนิยมปลูกถั่วลิสงสลับหน้าดินเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

วันที่ : 26 มิถุนายน 62   View : 298