ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 11
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  (ดู 1084)
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  (ดู 958)
สถจ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (ดู 825)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ดู 936)
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ดู 814)
นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ร่วมงานกีฬา "ดอนเค็งเกมส๋"   (ดู 981)
ประชุมผู้บริหาร 13 ตำบล เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์  (ดู 730)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :