รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร

รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร  พ.ศ.2564
 
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 30 มิถุนายน 64   View : 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ  (ดู 1054)
พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด  (ดู 933)
สถจ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (ดู 809)
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (ดู 925)
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559  (ดู 803)
นายโยธิน ขันธวุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ร่วมงานกีฬา "ดอนเค็งเกมส๋"   (ดู 965)
ประชุมผู้บริหาร 13 ตำบล เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 บึงนครเกมส์  (ดู 721)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :