• บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง


กฎหมายท้องถิ่น
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 2
วันนี้ 13
วานนี้ 19
เดือนนี้ 384
เดือนก่อน 519
ปีนี้ 1,495
ปีก่อน 6,147
 

ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปร หมู่ที่ 6,10..

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 14:59 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝ..

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 10:03 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำท่อผ่า..

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 9:59 น.

 

แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560..

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:16 น.

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:44 น.

 

ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านอ..

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 14:14 น.

 

ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้า..

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13:43 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ..

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:23 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ..

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:19 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ..

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:17 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ..

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:14 น.

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง..

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 11:25 น.

 

ประกาศราคากลางสารส้มคลอรีน

 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 12:30 น.

 

ประกาศ สอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 14:23 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารท..

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลา 11:26 น.

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนม ( นมกล่อง )..

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10:28 น.

 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อสารส้มและคลอรีน

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10:43 น.

 

ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านไ..

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15:29 น.

 

ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านไ..

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15:23 น.

 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ ๘

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10:07 น.

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสองพี่น้อง หมู..

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:55 น.

ข่าวรับสมัครราชการ
กพร
หนังสือราชการ
ระบบสารสนเทศ