• บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง


กฎหมายท้องถิ่น
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 2
วันนี้ 9
วานนี้ 44
เดือนนี้ 943
เดือนก่อน 1,187
ปีนี้ 943
ปีก่อน 10,109

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององ..

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ได้เข้าร่วมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส..

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาขยายถนนดิน หมู่ที่ 4 บ้า..

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14:35 น.

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององ..

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10:25 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ หมู่..

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:28 น.

 

รายงานการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและ แผน..

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:46 น.

 

ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปร หมู่ที่ 6,10..

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:59 น.

 

แจ้งจดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาและจัดเก็บรา..

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝ..

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:03 น.

 

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:39 น.

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ..

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 9:54 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภ..

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารท..

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11:26 น.

 

ประกาศราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริมนม ( นมกล่อง )..

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:28 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ..

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:23 น.

 

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ..

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:19 น.

ข่าวรับสมัครราชการ
กพร
ระบบสารสนเทศ