บึงนครปรางค์กู่งามกระเดื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม กิจกรรมทฤษฎีของพ่อหลวง ปวงประชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำสไบลายขิต ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ แม่น้ำชีไหลผ่าน หมู่บ้านเขียวขจี มีตลาดค้าขาย ศูนย์หญิงชายวัยเตาะแตะ ยึดหลักแก้ปัญหา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

​​ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯกฎหมายท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000001
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000478
เดือนก่อน 000374
ปีนี้ 000478
ปีก่อน 004553
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน - 19 ม.ค. 65(ดู 7) 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร - 6 ต.ค. 64(ดู 75) 
  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร - 6 ต.ค. 64(ดู 58) 
  รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงนคร - 30 มิ.ย. 64(ดู 125) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 30 ก.ย. 63(ดู 141) 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล สายบ้านขาม-บ้านไผ่ ม.8,9 - 27 พ.ค. 63(ดู 253) 
  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านอีเตี้ย - 27 พ.ค. 63(ดู 234) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลบึงนคร (ดู 12)

รับสมัคร ส.อบต. - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร (ดู 72)

ผลิตภัณฑ์ตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 5682)

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง (บรมพุทโธร้อยเอ็ด ) (ดู 1776)

ลิ้งราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา : [19 ม.ค. 65]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น/หมู่บ้านและแผนชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) : [19 ม.ค. 65]
  แผนดำเนินงาน 2564 : [19 ม.ค. 65]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏืบัตการป้องกันการทุจริต : [12 พ.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล : [19 เม.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : [19 เม.ย. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร 2564 : [19 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร